สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ
วันที่   4   สิงหาคม   2563
Bookmark and Share
 

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นำโดย นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 โรง ซึ่งในการติดตามผลการดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 23
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)