สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่
วันที่   3   สิงหาคม   2563
Bookmark and Share
 

 วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวอาอีซะห์ สะอิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเข้าใจและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่นำร่อง กลไก และความร่วมมือในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม และนางวีนัส นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ กล่าวรายงานการประชุม

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 32
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)