สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
วันที่   29   กรกฏาคม   2563
Bookmark and Share
 

 วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส (มัสยิดชายทะเล) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 9
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)