สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนราธิวาส) ครั้งที่ 2/2563
วันที่   29   กรกฏาคม   2563
Bookmark and Share
 

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางโสภา ทองเมือง นักวิการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนราธิวาส) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม  พระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 13
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)