สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่   29   กรกฏาคม   2563
Bookmark and Share
 

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดยข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว ทำความสะอาดห้องน้ำที่สาธารณะ เป็นต้น 

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 8
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)