สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่   29   กรกฏาคม   2563
Bookmark and Share
 

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. นางพรทิพย์ วุตติหาสะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวรวีวรรณ อนันต์ชื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ โรงเรียนนราสิขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานนำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการร่วมพิธีดังกล่าว

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 6
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)