สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
 หน้าแรก  ข่าวสาร

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่   22   พฤษภาคม   2563
Bookmark and Share
 

 วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. นางโสภา ทองเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประะชุมพระนราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะห์ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)