สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
 หน้าแรก  ข่าวสาร

เรื่อง : รับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่   21   พฤษภาคม   2563
Bookmark and Share
 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดรับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านระบบ Zoom  Meeting จำนวน 34 ตำแหน่ง ซึ่งได้รับการบรรจุ จำนวน 33 ราย และสละสิทธิ์ จำนวน 1 ราย โดยมีนายมนูญ  บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการรับรายงานตัวฯ ในการนี้ มีนายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ประธาน อกศจ.นราธิวาส นายสว่าง  ชินพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และนางสาวโสภิดา ตุลยาพงศ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวให้คำแนะนำ คำชี้แนะแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ในครั้งนี้ด้วย

 
ผู้เขียน : นายซัมรี สือแม   เข้าชม : 7
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)