สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
 หน้าแรก  ข่าวสาร

เรื่อง : ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วันที่   18   พฤษภาคม   2563
Bookmark and Share
 

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส คณะอำนวยการชุดที่ 1 และคณะทำงานตามภารกิจปฏิบัติการ ชุดที่ 5 ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เช่น บุคลากรที่มาปฏิบัติงานได้ติดป้ายแสดงตน นั่งปฏิบัติงานโดยเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการปฏิบัติงาน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯ ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายทั้งผู้ที่มาปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ในการ ล้างมือ เป็นต้น

 
ผู้เขียน : นายซัมรี สือแม   เข้าชม : 10
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)