สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
 หน้าแรก  ข่าวสาร

เรื่อง : ร่วมงานศพคุณตาของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   18   พฤษภาคม   2563
Bookmark and Share
 

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางโสภา ทองเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนายการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เดินทางไปร่วมงานศพคุณตาของนางจินดาภรณ์  สวนพิบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเจ้าภาพ และได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล วัดเกาะสวาด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และจะทำการฌาปนกิจศพในวันนี้ช่วงเวลาบ่าย

 
ผู้เขียน : นายซัมรี สือแม   เข้าชม : 9
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)