สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม"วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" ประจำปี 2563
วันที่   13   พฤศจิกายน   2563
Bookmark and Share
 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม"วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายบุญพาส รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 จำนวน 2 แห่ง และสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 6 แห่ง จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนราธิวาส

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 11
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)