สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค
วันที่   13   พฤศจิกายน   2563
Bookmark and Share
 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางโสภา ทองเมือง ผู้อำนวยการกุล่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธาน และมีศึกษาธิการจังหวัดและผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติระดับภาค ด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงปันสุข และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความยินดีกับนายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 เนื่องในโอกาสมารักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 9
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)