สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประจำปี 2563
วันที่   23   กันยายน   2563
Bookmark and Share
 

 วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สนับสนุนและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โดยมีนายมนูญ บุญชูวงศ์ เป็นประธานในเปิดการอบรมดังกล่าว และมีนายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการเป็นวิทยากร ให้ความรู้การใช้งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวด้วย

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 16
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)