สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการการทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
วันที่   18   กันยายน   2563
Bookmark and Share
 

 ระหว่างวันที่ 15–16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ พร้อมด้วยนายฟิกกรี สามะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงแรมริเวอร์ลิฟวิ่งเพลส  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและประสานงาน ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 16
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)