สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุมสร้างความเข้าใจในแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
วันที่   18   กันยายน   2563
Bookmark and Share
 

 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวอังคณีย์ บินแวดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 และคู่มือการปฏิบัติงานในการดำเนินงานสารสนเทศด้านการศึกษาของหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องจิตลดา โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 17
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)