สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
 หน้าแรก  ข่าวสาร


ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  29 พ.ค. 2563
ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  26 พ.ค. 2563
ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดฯ)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  26 พ.ค. 2563
ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  22 พ.ค. 2563
ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  22 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซัมรี สือแม  21 พ.ค. 2563
ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซัมรี สือแม  21 พ.ค. 2563
รับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซัมรี สือแม  18 พ.ค. 2563
ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซัมรี สือแม  18 พ.ค. 2563
ร่วมงานศพคุณตาของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซัมรี สือแม  18 พ.ค. 2563
ประชุมกลั่นกรอง ประมวล และติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ...

จำนวน 6 หน้า  
1 2 3 4 5 6
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)