สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation


ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  10 ส.ค. 2563
ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  7 ส.ค. 2563
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  5 ส.ค. 2563
ประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus group)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  4 ส.ค. 2563
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  3 ส.ค. 2563
ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  29 ก.ค. 2563
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  29 ก.ค. 2563
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  29 ก.ค. 2563
ประชุคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนราธิวาส) ครั้งที่ 2/2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  29 ก.ค. 2563
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  29 ก.ค. 2563
ประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการ "การแก้ปัญหายาเสพติด" จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563
อ่านต่อ...

จำนวน 10 หน้า  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)