งบทดลอง ศธจ.นราธิวาส


กรอบคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565


กฏบัตรตรวจสอบภายใน ศธจ.นราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กฏบัตรตรวจสอบภายใน ศธจ.นราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กฏบัตรตรวจสอบภายใน ศธจ.นราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


งบทดลองประจำเดือน ศธจ.นราธิวาส

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

 • เดือนตุลาคม พ.ศ.2564
 • เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
 • เดือนธันวาคม พ.ศ.2564
 • เดือนมกราคม พ.ศ.2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 • เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
 • เดือนเมษายน พ.ศ.2565
 • เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
 • เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
 • เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
 • เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
 • เดือนกันยายน พ.ศ.2565

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563