ประมวลภาพประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ประมวลภาพประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563