เช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ประจำ ศธจ.นราธิวาส จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,180,200 บาท


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายละเอียด

1.เช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ประจำ ศธจ.นราธิวาส จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,180,200 บาท

กลุ่มอำนวยการ โทร. 073-530 515