ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  1. ประกาศรับสมัคร
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
  3. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ