ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ.2022 – 2023 ของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ.2022 – 2023 ของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก (Moroccan Agency for International Cooperation : AMCI) โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัครรับทุนการศึกษาไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bic.moe.go.th หรือ โทร 0 2628 5646 ต่อ 117 หรือhttps://narapeo.demo-cv.com/news/detail/74