ประกาศรายชื่อผูุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38ค(2)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

ประกาศรายชื่อผูุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38ค(2)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส