ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>คลิกที่นี่<<<