กำหนดการยื่นความประสงค์ที่เข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
     ผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ยื่นความประสงค์ที่เข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน
ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 16 – วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564
เว็ปไซต์ http://obecprovince64.com
สามารถยื่นความประสงค์ได้ถึง วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ก่อน เวลา 24.00 น.
#หากพ้นกำหนดระยะเวลานี้ #ถือว่าเป็นผู้เข้าสอบในจังหวัดที่สมัครสอบไว้
กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นราธิวาส 073-532 150