ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด>>>คลิกที่นี่<<<