สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ประชาสัมพันธ์ รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ประชาสัมพันธ์ รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค

รายละเอียด >>>คลิกที่นี้<<<