สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศยกเลิกระเบียนผลกาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) เกิดความเสียหายเนื่องจากการพิมพ์ผิดพลาด จนไม่สามารถใช้เป็หลักฐานของทางราชการได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศยกเลิกระเบียนผลกาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) เกิดความเสียหายเนื่องจากการพิมพ์ผิดพลาด จนไม่สามารถใช้เป็หลักฐานของทางราชการได้

รายละเอียดดังแนบ >>>คลิกที่นี่<<<