ประชุมหารือโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางพรทิพย์ วุตติหาสะ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหารือโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน) เพื่อหารือการดำเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 (เล็ก) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายกฤษณนันท์ กำไร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม

ภาพประกอบกิจกรรม