ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส(ก.บ.จ.นธ.) ครั้งที่ 2/2564

วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอาอีซะห์ สะอิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส(ก.บ.จ.นธ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม

ภาพประกอบกิจกรรม