ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.)

วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.
ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวฮูไซมะห์ กือเด็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.) เพื่อชี้แจงเตรียมการรองรับและการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบริหารสถานการณ์ การดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคฯ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานขับเคลื่อนในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบกิจกรรม