ประชุมคณะกรมการจังหวัด

วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานขับเคลื่อนการประชุมดังกล่าว และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบกิจกรรม