ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153)

วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.15 น.
ดร. ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19)

ภาพประกอบกิจกรรม