ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 สังกัด สพฐ จำนวน 96 อัตรา 16 กลุ่มวิชาเอก

ประกาศ กศจ.นราธิวาส
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 สังกัด สพฐ.


รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com
ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
จำนวน 96 อัตรา 16 กลุ่มวิชาเอก


อ่านรายละเอียดประกาศ

  1. ประกาศรับสมัคร
  2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
  3. หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการสามารถสอบแข่งขันได้
  4. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  5. รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข
  6. กำหนดการสอบ และสถานที่สอบ ภาค ก และ ภาค ข และการสัมภาษณ์