รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 313 คน
2. ผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 คน
 เอกสารหมายเลข 1
 เอกสารหมายเลข 2

สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
สนามสอบ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส
หมายเหตุ ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ตารางสอบ ภาค ก

วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)
เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 11.00-12.00 น.
ความรอบรู้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
50 คะแนน
50 คะแนน

 

ตารางสอบ ภาค ข

วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)
เวลา 13.00-14.00 น.
เวลา 14.00-16.00 น.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
50 คะแนน
50 คะแนน

 

ตารางสอบ ภาค ค (สัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 คะแนนเต็ม 50 คะแนน

 

1.ประกาศรับสมัครฯ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564
2.รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564
3.เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด