การเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และนางวินิพร แซ่ฮ่ำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะและพูดคุยให้คำแนะนำก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพประกอบกิจกรรม