ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ (5 เมษายน 2564)

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 08.00 น.
นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ นำโดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เพื่อความสามัคคี ปรองดองโดยพร้อมเพรียงกัน และน้อมรำลึกถึงความสำคัญของสถาบันทั้ง 3 สถาบัน”ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และเตรียมความพร้อมในการเริ่มทำงานวันแรกของสัปดาห์ ณ หน้าเสาธงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพประกอบกิจกรรม