ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2563
เวลา 13.30 น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุนันท์ เทพศรี ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธาน และนายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบกิจกรรม