ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.
กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไสว ชินพงษ์ เป็นประธานในการประชุม และมีนายธวัชชัย ไชยกันย์ เป็นเลขานุการในการประชุม

ภาพประกอบกิจกรรม