ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔

วันที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 น.
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือก และมีนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 27 ราย

ภาพประกอบกิจกรรม