ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 14.30 น.
นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ นำโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล งานคุรุสภา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน หลังจากปล่อยแถวหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ประชาชน นักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาด ทั้งนี้ ช่วงเวลาก่อนเริ่มกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” นางโสรยา อาแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนมูโนะ ได้พาเดินเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน และโครงการเสริมความรู้ และอาชีพแก่นักเรียน โดยเปิดร้านขายเครื่องดืมหลากหลายเมนูให้บริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้นักเรียนได้มีรายได้และต่อยอดอาชีพต่อไป