พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 07.30 น.
นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ นำโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ภาพประกอบกิจกรรม