ประชุมคณะกรมการจังหวัด 30/03/64

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานขับเคลื่อนการประชุมดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบกิจกรรม