รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 38ค(2) ผู้ดำรงตำแหน่งทั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับ จชต. จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศ กศจ.นราธิวาส
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 ตำแหน่ง


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ