ประชุมการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมประชุมการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานขับเคลื่อการประชุมดังกล่าว